woensdag 27 april 2011

Vraagstukken/Hoe om te gaan met (prj.A)

Concentrisch, adhoc doceren, opbouw (studie checklist en naslag?)
Complexiteitsniveaus
Kerntaken, werkprocessen, competenties,
Proeven van bekwaamheid, hoe af te nemen? hoe het niveau  te borgen
Moeilijke disciplines (rst, mep) en toch integreren mogelijk maken, vol begrip van de case bereiken.
Hoe om te gaan met detailleren? Wat 3d modelen, wat 2d lijnen?  Hoe zit het met AutoCad in het MBO? Voor detailleren reserveren?
werk aan de winkel voor de revitdocent in onderwijsland

Behoefte aan scholing/materiaal:

Werken met de aanvullende toepassingen van RST en RME ter voorbereiding van een gezamenlijk model (zeer basic)
    (ik heb zelf wat cursusmateriaal, daar kan ik al aan beginnen)
samenwerken van disciplines aan één model met een netserver…

Engelstalig (prj.A)

Revit is en blijft (volgens Autodesk) Engelstalig. Het wordt dus niet vertaald, zoals in het begin wel gebeurde, toen het nog niet van Autodesk was. Ik bedoel dan echt <in> de software.
Anders is het met content, libraries, families.
Je kunt dus echt een Nederlands kozijn maken, met een Nederlandse naam, en Nederlandse bijschrijvingen. Je laadt het echter in je project met 'Load into Project' als een Door.
M.a.w. je woordenschat zal toch flink moeten uitbreiden met (Amerikaans-) Engelse begrippen.
Ik heb daar in de loop der jaren het e.e.a. bij elkaar verzameld (veel gepikt van het internet)
Deze zijn enkel voor mijn studenten toegankelijk.
Revit_Notions (wachtwoord)

dinsdag 26 april 2011

Studieprojecten ACE 2011-2012

Onderzoek naar Revit gebruik in het hedendaagse MBO, korte beschrijving wat moet leiden tot een
Curriculum ontwikkeling:Programma van studie en afsluiting Revit in het Middelbaar Beroepsonderwijs Bouw & ArchitectuurVan basisvaardig tot interdisciplinair samenwerken binnen de BIM gedachte.
..met uitgewerkte studiemodellen
(echt goed werkend! Samenwerkend dmv worksets, later een poging met mep en structure)
Beoogt het volgende:
> MBO kandidaten worden goede, begripvolle en enthousiaste toekomstige werknemers J
> Henry ontwikkelt zich in de breedte, meerdere producten, toepassingsmogelijkheden, basic, niet als een Willie Wortel.
   In de modellen moet de samenwerking door-en-door getest worden. Hieruit moet een analyse komen; wat werkt, wat moeizaam, wat niet.
> Henry beperkt zich tot de door Autodesk geleverde software, libraries, Add-ons. M.a.w. hij gaat niet verder als wat Revit in de basis kan zonder gebruik te maken van werkmethodieken of materiaal van derden.
> Er komt materiaal op tafel (wat er nu niet/nauwelijks is) om begripvol onderwijs te genieten.
    (misschien zelfs met mogelijkheden om uit te geven, en meer MBO’s over te halen om Revit in te gaan zetten)
> Mogelijkheden bewerken om MBO deelnemers een AutoDesk Cerificatie te laten behalen.

maandag 25 april 2011

Wat heb ik zoal gedaan met Revit

Sinds versie 6.1 er mee gespeeld. Van de start betrokken bij Revitusers.nl, en usersdagen bezocht, BIM-Event, RevitGG bijeenkomsten, doceer RAC sinds 2008 op MBO-middenkader met RevitGG en 3B als richtlijn. Ik heb in mijn pda een Revit-notions database, met trefwoorden gebouwd.
Blogs/twitter: Harlan Brun, Zach Kron (Buildz), OnlyRevit, Dave Light, Cadaddict, MDR, Revitlog,
Trainingen: AOTC-Essentials RAC2008 (olv Ithema-Eindhoven), ICN-Basistraining 2009, Gevorderden ICN, ICN-Family training, ICN-Visualisatie 2011,
Boeken/cursussen doorgewerkt; Fox-Balding Introducing Revit2008,  Malestrom Mastering Revit Architecture 2009 en 2010, AOTC-Essentials 2010, Cursusboek 3B,
Verder ben ik aardig handig met software als, Kraan-Probis Calculatie (Interbase7), Bink Bouwfysica, en MS_Access
Weet het e.e.a. van Matrix-CAE, MS-Project, Stabu-Elementen, Vasari, Navisworks.
Als ik deze lijst zo opstel, dan verbaas ik me hoe veel ik nog niet weet, steeds weer vergeet ... 't is niet alleen de leeftijd! Als docent wil je weten hoe 'het werlt'; verwerkt het eventueel tot een demo of een oefenlesje. Met het geleerde doe je als docent verder niets. Het ermee werken is niet mijn werk. Hoe dan ook, je doet er dan verder niets meer mee. Wat je wel onthoudt is dat 'het' met Revit kan.  Ik moet dus steeds weer voorbereiden. En dan te bedenken dat ik nog maar aan de vooravond sta van alles wat er rondom Revit te leveren valt. Daarbij richt ik mij op de gehele AEC. Ik wil zoveel mogelijk begrijpen van alle disciplines rondom het bouwwerk.