vrijdag 23 maart 2012

van concept ontwerp en verder ....

Thema: Conceptual Design & Conceptual Energy Analysis
Stap voor stap onderzoek naar de (on-)mogelijkheden om met Autodesk Revit en aanverwante producten het conceptueel ontwerp te beschouwen en voor architect en opdrachtgever beslissingen in dit proces te kunnen maken. Bij de aanvang van het ontwerp wordt in dit onderzoek vooral aan energiezuinigheid/duurzaamheid gedacht; om daar de juiste beslissingen te kunnen nemen zonder dat er al te veel kosten zijn gemaakt. Vervolgens wordt het concept uitgewerkt in de geest van BIM, om hier ook de redelijke mogelijkheden van de software uit te proberen. Het is niet mijn doel om in het gebouwontwerp te scoren maar om het proces te beschouwen vanuit 'spielerei' met software pakketten....
Ontwerp Ir.Jan Schakel
Te realiseren studieproducten:
>logboek (klad van aantekeniningen, printscreens, tijdsindicaties)
>een set aan proces-schema's als pdf
>een zwikje bestanden van het complex en materiaal om er curriculum van te maken.

log
begonnen op 2-1-2012... ik pas de publicatiedatum daarna steeds aan als er weer wat is aangevuld.
vandaag: logboeklink ging niet naar nieuw doc/ pdf link toegevoegd, proces-schemas.htm werkt beroerd als je silverlight add-in hebt. vandaar nu de pdf. Daar werken echter de verbindkoppelingen niet.
23-3-2012 afgelopen weken heel lang blijven hangen en draaien om een Energy Model te verkrijgen waar je wat mee kunt, en te ontdekken wat je er niet mee kunt. Best veel zinnige ontdekkingen gedaan en conclusies kunnen trekken. zie logboek. proces schema's worden binnenkort aangepast
9-4-2012 de mogelijkheden ven ontwerpopties, de meest gunstige orientatie tov true north is met Ecotect onderzocht. De zeskant-mass wordt nu gematerialiseerd. Deze wordt straks ook op energiezuinigheid beoordeeld (Ecotect/GBstudio) en kan worden vergeleken met het door Revit gemaakt Energy Model van de Mass. Ik hou de tijd bij van dit 'materialiseren' om tot een vergelijk te kunnen komen.
7-5-2012 vele conclusies geformuleerd. o.a. Wanneer een ontwerper (géén Revit-Willy-Wortel zijnde) in de concept fase een analyse wil doen over de ontwerp vorm opties, dan kan dat snel (1-3uur). Vasari is dan echt handig hiervoor. Toch zal al snel behoefte zijn aan skills om per gevel het glasoppervlak te kunnen wijzigen en beschaduwing/zonwering te kunnen inregelen.